People & Planet

Det er vigtigt at tage ansvar for, hvordan vi påvirker samfundet og miljøet omkring os. Vi har valgt at fokusere en stor del af vores sociale engagement på Response Network, en organisation, der opererer i det sydlige Zambia. Vi arbejder også med lokale initiativer. Eksempelvis i form af vores Job Preparation Program. Vi stræber efter at reducere vores klimapåvirkning ved at tage en miljømæssig tankegang i vores processer og daglige arbejde.

Læs bæredygtighedsrapporten 2020

We want to be successful in business, but also do good and have a positive impact on both people and the planet. We have high ambitions regarding sustainability and are strongly committed to be a role model within the area.

Johan Skarborg CEO, AW Group

Økonomisk og socialt ansvar

Vores engagement og arbejde med CSR præger vores daglige arbejde. Vi tager økonomisk ansvar ved at følge både etiske og juridiske retningslinjer, når vi driver forretning. Delvist med hensyn til valg af underleverandører, men også ved at drive forretning på en økonomisk sikker måde, så vi kan udbetale udbytte til vores aktionærer. Samfundsansvar handler bl.a. om at sikre, at vores medarbejdere er tilfredse og har det godt, samt at undgå alle former for diskrimination på arbejdspladsen. 

Tænk grønt

I vores miljøarbejde har vi valgt at fokusere på klimaintelligente indkøb, transport, energibesparende tiltag og affaldssortering, da det primært er på disse områder, at vi har størst indvirkning på miljøet. Vi arbejder konstant med vores miljømål, som vi følger op på og evaluerer to gange om året. Du kan læse mere om miljømålene i vores bæredygtighedsrapport.

Vi følger naturligvis gældende miljølovgivning samt krav og standarder på miljøområdet. Men det er også vores mål at overgå disse krav. Vi er certificeret ifølge ISO 14001. Vi skal være en rollemodel for vores medarbejdere, ejere, myndigheder, kunder, konsulenter, kandidater, leverandører og andre interessenter, når det handler om miljø og bæredygtighed.

Vores engagement i Zambia

Siden 2004 har vi doneret 1 procent af vores overskud til skoleprojekter i Zambia. Det kalder vi One Percent Movement. Med tiden har det bidraget til opførelsen af mere end 50 skoler og givet titusindvis af børn i det sydlige Zambia mulighed for at gå i skole. Sammen med velgørenhedsorganisationen Response Network sponsorerer vi de lokale landsbyer omkring Livingstone med materialer som mursten, mørtel og vinduesglas. Det er til gengæld landsbybeboerne selv, der driver projekterne og bygger skolerne, hvilket fungerer som en form for hjælp til selvhjælp.

 

København

Rådhuspladsen 45
1550 København Kørselsvejledning info@academicwork.dk Vis side

Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor