People & Planet

Når du bliver en del af Academic Work, bliver du en del af en virksomhed, hvis mål er at hjælpe mennesker med at udvikle sig – samtidig med at føre en klimapositiv virksomhed. Det betyder at tilbyde et trygt arbejdsmiljø, hvor alle kan udvikle sig, samtidig med at vi gør, hvad vi kan for at passe på vores planet.

For at opnå vores mål, har vi udviklet en bæredygtighedsstrategi, der er bygget på tre konkrete værdier: People & Society, Planet og Ethical & Sustainable Business

Disse værdier fungerer som den røde tråd, der vejleder os gennem enhver handling og beslutning, vi tager. Vores miljøarbejde er drevet af en stærk vilje til at skabe en bæredygtig fremtid for alle.

 

Et bæredygtigt og dynamisk arbejdsmarked

For os er det vigtigt at være en arbejdsplads, der skaber værdi og tilhørsforhold. Du får muligheden for at udvikle dig selv og blive udfordret - og alle har de samme forudsætninger, uanset deres rolle og baggrund. Det er en selvfølge for os, at du som medarbejder tilbydes rimelige arbejdsvilkår.

Vi vil være et godt eksempel, og vil løbende skabe opmærksomhed og dele vores erfaringer med andre. 

Genanvendelse og minimering af affald

Vi leder konstant efter bæredygtige løsninger på vores energi- og forbrugsbehov. Vi har valgt at lægge stor vægt på klimasmarte transportsløsninger, for at mindske udslip koblet til vores rejser. Derudover har vi en nulvision, når det kommer til papirforbrug og kortlægger udslippene fra vores leverandører og underleverandører.  

Vi fokuserer på genanvendelse og minimering af affald i alle aspekter af vores forretning. Vores ønske er, at vores vækst skal være bæredygtig, drevet af teknologi og innovation.

Læs vores bæredygtighedsrapport

Best Place to Work

Som virksomhed har vi altid haft målet om at være Best Place to Work. Efter at have scoret højt på tilfredshed i medarbejderundersøgelser, er vi lige nu i gang med at genopfinde, hvad det betyder sammen med vores medarbejdere.

Det betyder at gøre mere af det, medarbejderne elsker ved Academic Work, mens vi søger nye forbedringsområder. Ved at tage fat på spørgsmål om lighed, mangfoldighed og inklusion, går vi sammen og skaber en virksomhed og en arbejdsplads, som vi alle kan være stolte af.

Hvordan opfylder Academic Work medarbejdernes behov?

Hvor godt opfylder AW medarbejdernes behov i forhold til Lighed, Diversitet og Inklusion? (Kilde: Intern medarbejderundersøgelse - januar 2021)
Hvor godt opfylder AW medarbejdernes behov i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed (Kilde: Intern medarbejderundersøgelse - januar 2021)
Teamtailor

Karriereside fra Teamtailor